onsdag, november 01, 2006

Möte med Malmö Stad

Varför är inte Malmö Stad med i den skånska filmfonden? Film i Skånes flytt till Ystad har skapat stor förvirring i det skånska filmlivet. Företag från Stockholm och Köpenhamn har blivit de första vinnarna i Film i Skånes satsning. Hur ska denna utvecking vändas till förmån till de aktiva produktionsbolagen i Skåne, varav merparten har adress i Malmö?
WG film var ett av produktionsbolagen som uppvaktade Malmö Stads Mintgrupp idag. Det var Auto Images, framgångsrikt bolag med både dokumentärer och spelfilm, Heppfilm som producerar drama i Göteborg!!!?, Dansk Skalle, ett ungt företag som på kort tid gjort två spelfilmer "Fjorton Suger" och "Du & jag", animationsföretagen Pennfilm och Sluggerfilm. Två företag som ligger bakom en lång rad kända animationsfilmer och Anagram i Lund som bland producerat Hipp-Hipp.
Vi träffade kulturdirektören Bengt Hall, informationsdirektören Michael Stamming, näringslivdirektören Björn Bergman och turistchefen Lars Carmén. Vi fick en kort redogörelse till varför Malmö hittills har hamnat utanför filmfonden.
Vi enades om att det bästa för oss alla vore om Malmö Stad gick med i Film i Skåne. Det skulle gynna även oss. Sen ska etablerade Malmö-satsningar som MDOX, Nordiskt Panorama och BUFF stärkas ytterligare. Här finns plattformar som lätt kan göras bättre. Dokumentär och barnfilm är starka profiler i Malmö. Sen måste vi gemensamt hitta ett sätt lyfta fram all film som produceras i Malmö.
SVT:s flytt till Västra Hamen kan hjälpa till att synliggöra filmproducenterna i Malmö. Film i Skåne borde vara en del av den satsningen.
Nu återstår det vanliga arbetet med att få våra politiker att inse att vi är många i Malmö som med framgång producerar film som når ut i världen. Det är bra för Malmö!